ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

InfraStructure4

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕರಣ 
 
ನಿಗಮವು ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಐ.ಟಿ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.
 
1. ಯಂತ್ರಾಂಶಗಳು: ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ ವಿಂಡೋಸ್ 2008ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ ಬ್ಲೇಡ್ ಸರ್ವರ್ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವರ್‍ಗಳನ್ನು ಕಾಪೆರ್Çರೇಟ್ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಗಮದಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ವಿಂಡೋಸ್-7/8/10 ಹಾಗೂ ಎಂ.ಎಸ್. ಆಫೀಸ್ 2010/2013/2016 ತತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕೋರ್-2-ಡಿಯೋ/ಐ3/ಐ5/ಐ7 ಪಿ.ಸಿ.ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಂಟರ್‍ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಆಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
 
2. ಸಂಪರ್ಕತೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್‍ವರ್ಕ್‍ನ್ನು ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್‍ನ ಎಂ.ಪಿ.ಎಲ್.ಎಸ್/ ಎಂ.ಎಲ್.ಎಲ್.ಎನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೆಶಗಳಲ್ಲಿಯ ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯುದಾಗರಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಯಾ ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಓ.ಎಫ್.ಸಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್‍ವರ್ಕ್‍ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇ-ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್‍ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಹಂತದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿವೆ. 
 
3. ಆಪ್ಲೀಕೇಷನ್ ತಂತ್ರಾಂಶ: ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಪ್ಲೀಕೇಷನ್ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿಗಮದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ ಅಭಿಯಂತರರ ತಂಡವು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
 
a) ಇಂಧನ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
b) ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್‍ವೆಂಟರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್‍ಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
c) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್‍ಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
d) ಕ್ಯಾಷ್ ಮತ್ತು ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‍ಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
e) ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
f) ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣೆ.
g) ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್.
h) ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ನಿರ್ವಹಣೆ.  
i) ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
 
4. ವೆಬ್‍ಸೈಟ್: ವೆಬ್‍ಸೈಟ್ ದ್ವಿಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ (ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ) ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮಗಳ, ಟೆಂಡರ್, ಮಾಧ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಛೇರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್‍ಗಳನ್ನು ಅಪೆÇ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
 
 
5. ಇತರೆ ಸಾಫ್ಟ್‍ವೇರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್: ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾದರಿಯ ಆಟೋಕ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಡ್, ಅಡೋಬ್ ಮತ್ತು ಇ-ಟ್ಯಾಬ್ ಸಾಫ್ಟ್‍ವೇರ್‍ಗಳನ್ನು ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತ್ರತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಓರೆಕಲ್ 9i /11g ಡೆಟಾಬೆಸ್ ಮತ್ತು ಓರೆಕಲ್ 10g ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರ್ ಓರೆಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ 6i ಮತ್ತು ರಿಪೆÇೀರ್ಟ್ಸ್ 6i ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 
6. ಇ-ಆಡಳಿತ: ಪಾರದರ್ಶಕ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಇ-ಪೆÇ್ರಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕಾಪೆರ್Çರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಟೆಂಡರ್‍ಗಳನ್ನು ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ಕಾಯಿದೆಯನ್ವಯ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 
7. ಉದ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯೋಜನೆ[ಇಖP]: ವಿವಿಧ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸಲು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ, ಆಂತರಿಕ ತಂಡದಿಂದ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಗಣಕೀಕರಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಇಂಧನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ದಾಸ್ತಾನು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿಗಮದ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒರಾಕಲ್ ವೆಬ್ ಸೂಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಆಂತರಿಕ ಇಖP ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಆಂತರಿಕ ಇಖP ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 
 
ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು 2ನೇ ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದ 3ನೇ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಗಳು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 3,58,17,806=00 (ಮೂರು ಕೋಟಿ ಐವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರ ಆರು ರೂಗಳು ಮಾತ್ರ) ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೇ|| ಸೊನಾಟ ಐಟಿ ರವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಗಸ್ಟ್ 2018 ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ್ದು ನಂತರ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ನಂತರ ನಿಗಮವು ಆನ್‍ಲೈನ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು 31.07.2019 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 15-12-2021 09:33 AM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080